آهنگ جدید پرواز همای به نام «دل دیوانه من»

متن آهنگ پرواز همای دل دیوانه من
دل دﻳﻮاﻧﻪ ی ﻣﻦ دل دﻳﻮاﻧﻪ ی ﻣﻦ ﻣﻨﺰل وﻳﺮاﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﻨﻤﺎ رو ﻛﻪ وﻳﺮاﻧﻪ ی دل ﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﻮ ﻛﻪ از ﺣﺎل ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮی دل ﻣﻦ دل ﻣﻦ
دل ﻣﻦ دل ﻣﻦ دﻳﺮ زﻣﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﻮاﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ
ﮔﺮه از زﻟﻒ ﭘﺮﺷﺎن ﺷﺪه ات
ﺑﺎز ﻣﻜﻦ ﻣﻜﻦ ای دﻟﺒﺮ دﻳﻮاﻧﻪ ی ﻣﻦ ﻧﺎز ﻣﻜﻦ
ﺗﻮ ﻛﻪ از ﺣﺎل ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮی
ﻧﻜﻦ اﻫﻨﮓ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺳﺎز ﻧﻜﻦ
دﺳﺖ ﻧﻮازش ﺷﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ
دل ﻣﻦ دل ﻣﻦ دﻳﺮ زﻣﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﻮاﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ
ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺪارا ﻧﻜﻨﻢ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻢ
ﮔﺮه از زﻟﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻧﻜﻨﻢ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻢ
ﺗﻮ وﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻜﻨﻰ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻰMusicdel | موزیکدل
ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺪارا ﻧﻜﻨﻢ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻢ
ﻛﻪ دﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ آن ﺧﺎﻧﺪه ی ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ
۰ ۰
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.