آهنگ جدید شهاب رمضان به نام «آرزومه»

متن آهنگ شهاب رمضان آرزومه
از ﺑﻴﻦ آدﻣﺎی دورو ﺑﺮم ﺗﻮ ﺷﺪی ﺑﺎﻟﻮ ﭘﺮم
ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ی ﻣﻌﺼﻮﻣﻤﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ دردﺳﺮم
ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻛﺸﻴﺪی ﺗﻮ ﭼﺸﺎی ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﻰ دﻳﺪی
ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻴﺸﻰ ﺑﺮا ﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻮ ﻧﺎ اﻣﻴﺪی ﺧﻮب ﻣﻮﻗع رﺳﻴﺪیMusicdel | موزیکدل
ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺣﺴﺎﺳﻢ ﺣﻮاﺳﺖ ﺟﻤع ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺬارم اﺻﻠﺎ ﺗﻮ دﻟﺖ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﻪ
آرزوﻣﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻰ آرزوﻣﻪ ﻳﻪ روزی ﭼﺸﺎی ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻪ
رﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎﺗﻪ ﻣﻨﻮ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﺮده ﻛﻰ ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮرو ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻛﺮده
ﻛﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎد داده اﻳﻨﺠﻮری ﺑﺨﻨﺪی ﻧﮕﺎه دﻟﻤﻮ ﻛﻨﺪی
۰ ۰
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.